Git Bash – komendy podstawowe

pwd – wyswiatla gdzie sie znajdujemy

cd – przenosi do danego katalogu – scieżke można przeciagnąć z eksploratora plików lub cd /c/folder/folder…. lub podajac nazwe folderu znajdującą sie w katalogu roboczym: cd katalog. Katalog który ma w nazwie spacje wpisujemy w pojedynczym ciapku: cd /d/’git repos’.

cd .. – przenosi poziom wyżej .

ls – listuje katalog roboczy. ls -a pokazuje ukryte pliki

mkdir – tworzy folder w katalogu roboczym.

rmdir – usuwa katalog z zawartością

touch – tworzy pusty plik.

rm – usuwa plik

clear – czyści konsole

mv – przenosi plik: mv main.cpp /f/repositories/ –