Konwencje nazewnictwa

BP_ – blueprint
M_ – Materiał
MI_ – instancja materiału
SM_ – siatka (static mesch)
T_ – tekstury