Git komendy

git init – inicjalizuje repozytorium w katalogu roboczym 

git status – pokazuje status repozytorium 

git.config –global, –local – user.name, user.email 

git add – dodaje nieśledzony plik do „staging area” i od tej pory śledzi zmiany 

gti restore – przywraca zminy ze „staging area” do pozycji zapisanej git add 

git commit (nazwa pliku)- tworzy pierwszuy commit – „czysci” index 

git log – wyświetla commity 

jeśli edytujesz w bashu opis dla commitu wychodzisz „esc” i wpisujesz „wq” +enter – ja mam ustawiony vs code do opisywania „commitów” ( jeszcze nie weim gdzie to zrobiłem 🙂 ) 

git restore –staged – usuwa zmainy z indexu 

git commit –amend – zminia ostatni commit 

git add . – dodaje wszystko  

git add -u – dodaje wszystko bez nowych plików 

git commit -a – commituje bez nowych plików 

git commit -a – commituje bez nowych plików 

git revert –  

git reset HEAD~ – usuwa ostani commit 

git reset HEAD~n – usuwa n ostatnich 

git branch (nazwa) – dodaje nową gałąź  

git branch – listuje gałęzie (* zielono – aktywna) 

git checkout  przejscie do gałezi (head)