Git komendy

git init – inicjalizuje repozytorium w katalogu roboczym 

git status – pokazuje status repozytorium 

git.config –global, –local – user.name, user.email 

git add – dodaje nieśledzony plik do „staging area” i od tej pory śledzi zmiany 

gti restore – przywraca zminy ze „staging area” do pozycji zapisanej git add 

git commit (nazwa pliku)- tworzy pierwszuy commit – „czysci” index 

git log – wyświetla commity 

jeśli edytujesz w bashu opis dla commitu wychodzisz „esc” i wpisujesz „wq” +enter – ja mam ustawiony vs code do opisywania „commitów” ( jeszcze nie weim gdzie to zrobiłem 🙂 ) 

git restore –staged – usuwa zmainy z indexu 

git commit –amend – zminia ostatni commit 

git add . – dodaje wszystko  

git add -u – dodaje wszystko bez nowych plików 

git commit -a – commituje bez nowych plików 

git commit -a – commituje bez nowych plików 

git revert –  

git reset HEAD~ – usuwa ostani commit 

git reset HEAD~n – usuwa n ostatnich 

git branch (nazwa) – dodaje nową gałąź  

git branch – listuje gałęzie (* zielono – aktywna) 

git checkout  przejscie do gałezi (head) 

Git Bash – komendy podstawowe

pwd – wyswiatla gdzie sie znajdujemy

cd – przenosi do danego katalogu – scieżke można przeciagnąć z eksploratora plików lub cd /c/folder/folder…. lub podajac nazwe folderu znajdującą sie w katalogu roboczym: cd katalog. Katalog który ma w nazwie spacje wpisujemy w pojedynczym ciapku: cd /d/’git repos’.

cd .. – przenosi poziom wyżej .

ls – listuje katalog roboczy. ls -a pokazuje ukryte pliki

mkdir – tworzy folder w katalogu roboczym.

rmdir – usuwa katalog z zawartością

touch – tworzy pusty plik.

rm – usuwa plik

clear – czyści konsole

mv – przenosi plik: mv main.cpp /f/repositories/ –